Skip Navigation
February 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
HS vs FBA
February 3, 2020 |05:00 PM - 07:30 PM -

GV 5:00 BV 6:30

HS vs Ambassadors
February 4, 2020 |04:30 PM - 08:30 PM -

JV 4:30 GV 6:00 BV 7:30

HS @ Loudon
February 6, 2020 |04:30 PM - 08:30 PM -

JV 4:30 GV 6:00 BV 7:30

HS vs CBA
February 10, 2020 |06:00 PM - 07:00 PM -

JV

HS @ TCPS
February 10, 2020 |06:00 PM - 08:30 PM -

GV 6:00 BV 7:30

HS vs Pineville KY
February 11, 2020 |06:00 PM - 08:30 PM -

GV 6:00 BV 7:30

HS Basketball vs TKA/Sunbright
February 13, 2020 |04:30 PM - 08:30 PM -

JV 4:30 (Kings) GV 6:00 (Sunbright) BV 7:30 (Sunbright)

HS Basketball vs JFWA
February 18, 2020 |05:00 PM - 07:30 PM -

JV 5:00 BV 6:30